فرید عامری در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی ۶۰ لیتر به قیمت ۴۰۰ تومان است .

وی درباره سهمیه گازوئیل هم گفت: برای گازوئیل خودروها هم بر اساس کاربری ها و مصارف خودروها، سهمیه به نرخ ۱۵۰ تومان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: اگر هر کدام از دارندگان خودروهای بنزین سوز سهمیه ۴۰۰ تومانی را به اتمام رساندند می توانند از نرخ دوم که محدودیتی هم برای مصرف ندارد به قیمت ۷۰۰ تومان استفاده کنند.

عامری در پاسخ به اینکه آیا این سهمیه بنزین و گازوئیل برای ماه اسفند هم اعمال می شود، افزود: این سهمیه به احتمال زیاد برای ماه اسفند هم اعمال خواهد شد.