به گزارش خبرگزاری مهر اسکناس های ۱۰ هزار تومانی سه شنبه هفته جاری طی مراسمی با حضور مسئولان بانک مرکزی و بازدید از سازمان تولید اسکناس رونمایی خواهد شد. در فاز اول حداقل ۱۵۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومان طی سه ماه وارد بازار می شود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار اواخر فروردین ماه امسال ر از ورود اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی به بازار تا پایان خردادماه امسال خبرداده و گفته بود: اسکناسهای درشت به صورت تدریجی جایگزین چک پول می شود.

مسئولان بانک مرکزی مطرح می کنند که با ورود اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی به بازار تغییری در حجم پول ایجاد نخواهد شد، زیرا معادل اسکناسهایی که وارد جامعه می شود، چک پول جمع آوری می شود. برهمین اساس، اسکناسهای جدید تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.

هم اکنون میانگین سرانه اسکناس در ایران ۱۱۸ برگ است، این در حالی است که میانگین سرانه اسکناس در دنیا ۱۴ تا ۱۵ برگ است.
گفتنی است اولین بار در سال۷۱ پس از چاپ اسکناس هاي ۵۰۰ و هزار توماني جديد، بانک مرکزي درخواست خود را براي انتشار اسکناس هاي ۲ ، ۵ ، ۱۰ هزار توماني به وزارت دارايي داده بود.