به گزارش افکار، متقاضيان واجد شرايط ضمن ارائه معرفي نامه از بنياد شهيد، مي توانند براي دريافت وام اقدام نمايند.

این وام با نرخ ۱۵ درصد اعطا شده و مدت بازپرداخت آن بین سه تا چهار سال تعیین شده است.

همچنین نداشتن چک برگشتی، بدهی سر رسید گذشته و معوق، از جمله الزامات دریافت این وام می باشد.

علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به شعب بانك دي در سراسر كشور مراجعه نمايند.