به گزارشافکارنیوزبه نقل از خانه ملت، علی‌اکبر آقایی مغانجوقی اظهار داشت: افزایش قیمت سوخت هواپیما به لیتری ۷۰۰ تومان یا نرخ های دیگر خلاف قانون است و اگر این افزایش قیمت به نرخ‌های بالاتر تداوم یابد باز هم عملی خلاف قانون انجام گرفته است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نرخ قانونی سوخت هواپیما را لیتری ۴۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: افزایش قیمت سوخت هواپیما به لیتری ۷۰۰ تومان رشد نرخ بلیت هواپیما به میزان ۷۰ درصد را رقم زد و معلوم نیست پس از افزایش دوباره قیمت سوخت چه نرخی برای بلیت هواپیما لحاظ شود.

وی با بیان این که یکی ازاستدلال‌های شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت رشد نرخ ارزاست، تصریح کرد: خوشبختانه به تدریج از التهابات بازار ارز کاسته می‌شود و این بازار رو به تعادل گذاشته است و از همین رو درخواست ما از شرکت‌های هواپیمایی این است که اجازه دهند تعادل و آرامش در بازار ارز حاکم شود و سپس در مورد نرخ بلیت هواپیما تصمیم‌گیری کنند.

این نماینده مجلس نهم با تاکید بر این که باید قیمت بلیت هواپیما در کشور ما رقابتی باشد، عنوان کرد: در کشور خلبانان و پرسنل هواپیما حقوق ارزی دریافت نمی‌کنند بلکه حقوق آنان به شکل ریالی پرداخت می‌شود و حتی بخشی از تعمیرات هواپیما در داخل کشور انجام می‌شود که هزینه سنگینی دربر ندارد و از همین رو نباید قیمت بلیت هواپیما تحت تاثیر چند عامل افزایش صعودی داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزایش ۶۵ تا ۷۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را غیرمنطقی دانست و گفت: تحلیل و آنالیز اعضای کمیسیون عمران این است که قیمت بلیت هواپیما باید به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد.