به گزارش افکارنیوز، داوود منظور در گفت‌وگو با فارس در مورد تدوین لایحه بودجه ۹۲ کل کشور و موارد انطباق آن با قانون برنامه پنجم توسعه گفت: یکی از احکام اصلی قانون برنامه پنجم در ماده ۲۱۷ این قانون آمده است که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به تدوین بسته‌های اجرایی - عملیاتی هستند.

وی گفت: بر این اساس با همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی تعامل شده است که تکالیف قانونی خود را براساس برش سالانه از اهداف قانون برنامه پنجم و با اهداف کمی تهیه کنند و این بسته‌ها را برای تصویب به دولت ارسال کردیم.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: دولت تاکنون بسته‌های اجرایی عملیاتی ۹ دستگاه اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تصویب و ابلاغ کرده است.

منظور افزود: بسته‌های اجرایی عملیاتی بقیه دستگاه‌ها نیز در شرف تصویب و ابلاغ قرار دارد.

وی گفت: تنظیم بودجه ۹۲ دستگاه‌ها با ملاحظه بسته‌های اجرایی عملیاتی صورت می گیرد که در آن تکالیف دستگاه‌ها به طور تفصیلی با برش سالانه مشخص شده و معاونت برنامه‌ریزی مراقبت می‌کند که تکلیف دستگاه‌ها در طول برنامه پنجم به مرحله اجرا برسد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد بودجه عملیاتی و ارتباط بسته‌های اجرایی عملیاتی گفت: تهیه بسته‌های اجرایی یکی از مقدمات بودجه ریزی عملیاتی است، چرا که در این بسته ها تکالیف دستگاه‌ها در حوزه تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین فعالیت های جاری در قالب اهداف کمی مشخص شده است و بدین ترتیب با پیاده سازی بسته‌‌های اجرایی یک مرحله به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی نزدیک می‌شود.

منظور افزود: البته بودجه ریزی عملیاتی سازوکار خاص خود را دارد و دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی براساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم همراه همراه با بخشنامه بودجه ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی گفت: در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، از سال سوم برنامه یعنی سال ۹۲ به بعد بودجه را به روش عملیاتی تهیه و تنظیم کنند.

وی تأکید کرد: این دستورالعمل به صورت تفصیلی تهیه شده و همراه با بخشنامه بودجه ۹۲ به دستگاه‌ها به ابلاغ شده است که امید است از سال جاری گام مؤثری برای تدوین بودجه‌نویسی عملیاتی برداشته شود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که اگر بودجه به صورت عملیاتی تدوین شود چقدر در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود، گفت: بودجه‌ریزی عملیاتی انضباط مالی و بودجه‌ای ایجاب می‌کند و یکی از دستاوردهای آن دقیق‌شدن در برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها براساس ریز فعالیت و اقدامات و تکالیف قانونی هر دستگاه خواهد بود.

منظور افزود: به این ترتیب انتظار میرود با بودجهریزی عملیاتی برآورد دقیقتر از نیازهای اعتباری دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه صورت گیرد.