به گزارش افکارنیوز، حسن رادمرد در گفتگو با مهر در واکنش به سخنان دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی مبنی بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید قیمت جدید لبنیات را اعلام کند گفت: چنین قرار و توافقی صورت نگرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این است که قیمت لبنیات تا پایان ۱۵ فروردین سال ۹۲ بدون افزایش باقی بماند و این امر در جلسه سه هفته قبل کارگروه کنترل بازار مورد توافق قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اظهارنظر برخی از تولیدکنندگان تنها به ایجاد تنش در بازار لبنیات منتهی می‌شود و قرار نیست که نرخ لبنیات با هر تغییری، افزایش یابد، این در شرایطی است که قیمت‌ها مورد توافق واقع شده است.

به گزارش مهر، تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶ بار تقاضای افزایش قیمت داشتهاند، این در شرایطی است که برخی از آنها به توافقات خود با دولت عمل نکردهاند، ضمن اینکه بسیاری از آنها به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت در بازار کردهاند و این مصرفکنندگان هستند که در دعوای بین تولیدکنندگان و دولت متضرر میشوند؛ چراکه هم اکنون قیمت لبنیات در بازار به دلخواه تولیدکنندگان نرخگذاری میشود.