به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، محمدرضا رحیمی عصر در جلسه کارگروه توسعه صادرات اظهار داشت: صادرات غیر نفتی از مهمترین نیازهای کشور است که نقشی اثرگذار در اقتصاد کشور دارد و می تواند زمینه دور زدن تحریم ها و افزایش تولید را فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه ای تخصصی برای بررسی همه مسائل مربوط به صادرات غیر نفتی و شناسایی مشکلات این بخش شد.

در این جلسه گزاشی از افت و خیزهای حوزه صادرات غیر نفتی و عملکرد و اهداف صادراتی در بخش های عمده طی هفت ماهه سال جاری ارائه شد.

در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی محدودیت ها و چالش های موجود در مسیر صادرات غیرنفتی را بیان کرده و پیشنهادات و دیدگاه های خود را مطرح نمودند.