به گزارش افکار نیوزبه نقل از ایسنا، در حالی که متوسط مصرف بنزین در بین روزهای ۲۷ آبان‌ماه تا ۲آذرماه به ۶۷.۳ میلیون لیتر در روز رسیده بود مصرف این فرآورده در روز عاشورا به ۳۷.۵ میلیون لیتر کاهش یافت.

روزهای پنج‌شنبه(۲ آذرماه) با ۸۵.۲ میلیون لیتر و جمعه(۳آذرماه) با ۷۳.۹ میلیون لیتر بیشترین حجم مصرف و روز دوشنبه(۲۹ آبان‌ماه) با ۵۸.۸ میلیون لیتر کمترین حجم مصرف را به خود اختصاص دادند.

کاهش ۱۲.۵درصدی بنزین سوپر

در هفته گذشته در مجموع ۴۷۱ میلیون لیتر بنزین مصرف شد که از این رقم ۲۰.۲ میلیون لیتر آن بنزین سوپر بود. متوسط مصرف روزانه این نوع بنزین ۲.۸ میلیون لیتر بود که نسبت به هفته پیش از آن ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مصرف گازوییل در عاشورا به یک‌سوم رسید

به گزارش ایسنا، مجموع مصرف گازوئیل در بین روزهای ۲۷آبان‌ماه تا ۳ آذرماه ۶۲۸.۲ میلیون لیتر بوده که با متوسط مصرف روزانه ۸۹.۷ میلیون لیتر نشان‌دهنده‌ی افزایش ۱۳.۵ درصدی مصرف این فرآورده نفتی است. البته مصرف گازوییل در روزهای تاسوعا و عاشورا به یک‌سوم این رقم رسید.

طبق آمار روز ‌دوشنبه هفته گذشته(۲۹ آبان‌ماه) با ۱۱۴.۶ میلیون لیتر بیشترین مصرف گازوئیل و روز جمعه(۳آذرماه) با ۶۰.۳ میلیون لیتر کمترین مصرف این فرآورده را به خود اختصاص داد.

همچنین مصرف گازوییل در روزهای ۴آذرماه(تاسوعا) و ۵آذرماه( عاشورا) به ترتیب ۳۶.۳ و ۲۱ میلیون لیتر کاهش بود.