به گزارشافکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، ناصر حکیمی مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در گفتگوی خبری ساعت ۱۴ با بیان این مطلب گفت: ‌دو نکته باعثایجاد ابهام برای مردم شده یکی انتقال کارت به کارت که با تاخیر انجام می شود که باید بگویم که از طریق این موضوع به صورت آنی و لحظه ای انجام می شود و تغییر دیگر در خصوص حجم تراکنش های مربوط به خرید از دستگاه های کارتخوان است.

وی تصریح کرد: ‌طبق استانداردها خرید هایی که شما انجام می شود باعثافزایش حجم تراکنش ها و ۷/۵ میلیون تراکنش شده است که بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مقرر شد است که از این پس طی بازه زمانی ۲ ساعته خرید هایی که صورت می پذیرد تسویه شود.

حکیمی در ادامه افزود: این بخشنامه کاملا فنی و تکنیکی بوده و نکته مهم اینجاست که کارت ها به موقع خدمات رسانی شود چرا که بایستی ترافیک به گونه ای مدیریت شود که تراکنش ها به موقع صورت پذیرد.

حکیمی تصریح کرد: ‌ در رابطه با این بخش نامه جدید هیچ اتفاقی برای فروشگاه ها نمی افتد زیرا در زمانی که کارت کشیده می شود رسید آن به صورت آنی دریافت و در رسید قید می شودکه بانک حساب شما را به موقع پر می کند ضمن آنکه شماره تماس هایی برای پیگیری در پایین رسید مربوطه درج می شود.

مدير اداره نظام پرداخت هاي بانك مركزي در پايان گفت: اين بخش نامه جديد فقط در مورد كارتخوان ها است و نه دستگاه هاي عابر بانك و فعاليت دستگاه هاي عابر بانك همچنان به مانند گذشته ادامه دارد.