به گزارش شانا، کارت سوخت خودروهای شخصی، عمومی و موتورسیکلت‌ها از ساعت ۲۴ فرداد(۳۱ خرداد) شارژ می‌شود.
با توجه به تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، سهمیه سوخت خودروهای شخصی برای سه ماه فصل تابستان امسال ۱۸۰ لیتر(ماهیانه ۶۰ لیتر) در نظر گرفته شده است، همچنین خودروها مجاز هستند در کنار بنزین یارانه ای، ماهانه ۵۰۰ لیتر بنزین نیمه یارانه ای آزاد مصرف کنند.

بر پایه این تصمیم، سهمیه موتورهای سیکلت در فصل تابستان به ازای سه ماه ۷۵ لیتر(ماهیانه ۲۵ لیتر) در کارت آنها شارژ می‌شود.

خودروهای عمومی دوگانه سوز که تا دی ۸۸ به صورت روزانه سهیمه بنزین دریافت می‌کردند، بر اساس تصیم ستاد مدیریت حمل و نقل، سهمیه سوخت این خودروها از بهمن سال گذشته به صورت ماهانه در کارت سوخت آنها واریز شد.

سهمیه بنزین خودروهای عمومی از جمله وانت بارها، تاکسی‌ها و آژانس ها نیز را برای تیر امسال بدون تغییر نسبت به ماه گذشته تصویب شده است.
قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای در فصل تابستان نیز مانند دوره قبلی ۱۰۰ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر ۵۵۰ تومان خواهد بود.

سهمیه خودروهای شخصی در سه ماه نخست امسال با درنظرگرفتن سهمیه نوروزی ۲۶۰ لیتر(۱۸۰ لیتر برای مصرف در سه ماه نخست امسال و ۸۰ لیتر سهمیه ویژه نوروز) تعیین شده بود.