به گزراش افکار، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اينترنت بانک، پيام کوتاه بانکي و موبايل بانک اقتصادنوين در دوره ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۳۰ درصد رشد نشان ميدهد که اين آمار حاکي از استمرار روندرو به رشد کاربران خدمات الکترونيکي اين بانک به شمار ميرود.

علاوه بر این منظور تسهیل دسترسی به خدمات بانک اقتصادنوین این بانک حدود ۸۰۰ دستگاه خودپرداز در شعب و مکان‌های اداری و تجاری نصب کرده است که بخش عمده‌ای از این دستگاه در خارج از شعب این بانک قرار گرفته‌اند تا هموطنان عزیز بتوانند به راحتی به خدمات این بانک دسترسی داشته باشند.

تعداد خودپردازهاي بانک اقتصادنوين در پايان مهر ماه در حالي به ۸۰۰ دستگاه رسيد که تعداد شعب اين بانک در زمان ياد شده ۲۶۶ شعبه بوده است که اين تفاوت نشان ميدهد بخش عمدهاي از خودپردازهاي اين بانک در خارج از شعب اين بانک به مشتريان خدمات ارايه ميکنند.