به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، صادرات نفت عربستان سعودی به ژاپن در ماه اکتبر با یک درصد افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز رسید. پس از عربستان امارات با صادرات روزانه ۷۲۵ هزار بشکه در روز قرار دارد که صادراتش ۱.۶ درصد کاهش داشت.

در این فهرست قطر در جایگاه سوم قرار دارد اما صادرات این کشور با ۱۲.۹ درصد کاهش به ۳۰۹ هزار بشکه در روز رسیده و کویت با صادرات روزانه ۲۶۴ هزار بشکه در رده چهارم قرار دارد.

صادرات نفت کویت به ژاپن در این ماه با ۲۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۶۴ هزار بشکه در روز رسیده است. کویت در مجموع ۸.۱ درصد مجموع نیاز نفتی ژاپن را تامین کرده درحالی که این رقم در ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد و در ماه سپتامبر ۷.۳ درصد بوده است.

روسیه با صادرات روزانه ۲۰۲ هزار بشکه که ۱۱.۴ درصد افزایش یافته در جایگاه پنجم قرار دارد.

مجموع واردات نفت ژاپن نسبت به سال گذشته با ۳.۶ درصد کاهش به سه میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز تنزل کرده است.

واردات نفت این کشور از خاورمیانه دو میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه(۸۱.۱ درصد مجموع واردات) بوده که نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

دولت ژاپن قانون بیمه نفتکشهای حامل نفت ایران به مقصد ژاپن را تصویب کرده اما واردات نفت این کشور از ایران در ماه اکتبر با ۴۰.۲ درصد کاهش به ۱۵۷ هزار بشکه در روز رسیده است. براساس این قانون ژاپن میتواند به واردات نفت ایران حتی به رغم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بیمه نفت ایران ادامه دهد.