به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، دکتر ولی اله سیف درباره دستورالعمل بانک مرکزی درباره حساب های جاری و محدودیت‌های صدور چک گفت: یکی از بحثهای اساسی در نظام بانکی همه کشورها استفاده از ابزارها و اسناد بانکی است که باید از اعتبار لازم برخوردار باشد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما آمار چک های برگشتی وضع قابل قبولی ندارد و سیاست گذاران درصدد هستند با اعمال روش هایی، اعتبار این ابزار مبادله ای را که در مراودات تجاری و اقتصادی مردم نقش زیادی دارد به آن بازگردانند.

سیف گفت: با ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز، اطلاعات چک های برگشتی به طور دقیق در یکجا جمع آوری می شود و فردی که چک برگشتی دارد از بسیاری عملیات های بانکی محروم می شود.

مدیرعامل بانک کارآفرین تصرح کرد: این کار باعثافزایش انضباط در نظام بانکی در برخورد با موارد چک های برگشتی می شود و تاثیر مثبتی در عملکرد بانک ها خواهد داشت.

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک کارآفرین سیف در ادامه اظهار کرد: در صورت اجرای همزمان در همه بانک ها، این کار نه تنها لطمه ای به چک نمی زند بلکه اعتبار را به چک بر می گرداند و نقش موثر و مثبتی خواهد داشت.

وی افزود: اگر همه بانکها با این مقوله به طور جدی برخورد کنند در بلندمدت آثار خوبی خواهد داشت. مصوبه دستورالعمل حساب جاری به مصوبه ۹ خرداد امسال در شورای پول و اعتبار مربوط است که قرار شد ۶ ماه پس از آن یعنی ۹ آذر ، لازم الاجرا شود.