به گزارش افکارنیوزبه نقل از مشرق، افزایش بی ضابطه قیمت ها و گرانی مهمترین مشکلی است که مردم کشور ما طی یک سال گذشته آن را تجربه کرده اند که البته بخش عمده ای از این گرانی ها شاید ناشی از برخی بی تدبیری در سیاستگذاری های اقتصادی باشد و برخی نیز از ضعف مدیریت ناشی شود. البته نباید نقش دشمنی های کشورهای متخاصم علیه ایران را در این مساله نادیده گرفت.

بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم طی یک سال از خرداد ماه سال ۹۰ تا خرداد ماه سال ۹۱ بیش از ۸ درصد افزایش یافته و از ۱۵ درصد در خردادماه سال گذشته به حدود ۲۳ درصد در خردادماه سال جاری افزایش یافته است.

نمودار زیر رشد مداوم نرخ تورم طی این یک سال را به وضوح نشان می دهد.