به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، بر اساس ابلاغيه چندي پيش يک مسئول مهم اجرايي به يک وزير اقتصادي، اين وزارتخانه موظف است هزار ميليارد ريال اعتبار علي الحساب تخصيصي به آن دستگاه در سال جاري را در اختيار يکي از شرکت هاي زيان ده خود قرار دهد و شرکت مذکور نيز پايان اسفندماه امسال نسبت به بازگرداندن اين مبلغ اقدام خواهد کرد.