حمید علیخانی با بیان اینکه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نان در واحدهای نانوایی آزادپز ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد، گفت: اگر در هدفمند کردن یارانه ها، مبنا برای قیمت آرد تحویلی به نانوایی های آزادپز، قیمتهای جهانی باشد، قیمت نان ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد، چرا که هم اکنون نان در این واحدها با یک نهاده گران به قیمت ۴۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می رسد، اما اگر آرد را با قیمت جهانی در اختیار این نانوایی ها قرار دهیم، قیمت نان کاهش می یابد.

به گزارش مهر، معاون وزیر بازرگانی با اشاره به قیمتهای جهانی آرد، افزود: هم اکنون قیمت آرد در بازارهای جهانی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان است، در حالی که در ایران به دلیل نوع و شرایط خرید گندم از کشاورزان، این قیمت ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمتهای جهانی است.

وی تصریح کرد: سالانه بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص می یابد که هدفمند نیست چراکه اگر هدفمند بود شرایط گندم، آرد و نان به سامان تر و مطلوب تر از وضعیت فعلی بود و در نهایت رضایت مردم نیز در سطح بالاتری قرار می گرفت.

یارانه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، دو برابر کلانشهرها

علیخانی گفت: در واقع دولت باید بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، به شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها نسبت به کلانشهرها، دو برابر یارانه بدهد. به این معنا که در نقاطی که دهک های پایین درآمدی قرار می گیرن و ممکن است مصرف نان بیشتری داشته باشند، یارانه با حساسیت بیشتری پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بسته حمایتی گندم، آرد و نان موضوع حمایت از تولید کشاورزان در دستور کار قرار دارد و همچون گذشته، بحثخرید تضمینی گندم با شکل بهتری انجام می شود تا وضعیت به سامان تر شود، اما با همان میزان خریدی که از کشاورز انجام می دهیم، هم اکنون نقیصه بزرگی در فرآیند گندم، آرد و نان به شمار می رود.

معاون وزیر بازرگانی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت با همان قیمتی که گندم را از کشاورز خریداری می کند، در فرآیند تولید هل می دهد و همین امر سبب می شود هزینه های تولید افزایش یابد. بنابراین در این بسته قرار شده به محض اینکه گندم را از کشاورز خرید کردیم، با قیمت های جهانی گندم را در فرآیند تولید آرد و نان قرار دهیم. این امر به طور قطع و یقین می تواند از نظر قیمت، مطلوبیت های مناسب تری را در حوزه نان به وجود آورد و موضوع رانت و قاچاق آرد را نیز تا حدود زیادی از بین ببرد.

یارانه نان حذف نمی شود

علیخانی گفت: حذف یارانه نان در کل بحثوجود ندارد و همه از یارانه نان استفاده می کنند؛ چراکه این کالا ۷۰ میلیون مخاطب دارد. فرآیند فعلی به دلیل یارانه ها رانت ها و انحرافاتی وجود دارد که واجب می کند که به این موضوع حیاتی در کشور بپردازیم؛ چراکه اشکالاتی دارد و فاصله قیمت آرد یارانه ای ۷۵ ریالی تا قیمت آزاد ۴۰۰۰ ریالی، تفاوت خیلی زیادی وجود دارد و باید این خلا عجیب را به شکلی پر کرد.

وی افزود: البته هدف دولت این نیست که الزاما گرانی ایجاد کند، بلکه می خواهد قیمت نان را واقعی کند، این درحالی است که در قیمت های واقعی، مردم بهتر می توانند به سهم خود برسند. به این معنا که مردم به همان میزانی که از نان استفاده می کنند، در شرایط مطلوب تری بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اقبال مردم به نانوایی های آزادپز، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۵ درصد نانوایی های کشور آزادپز هستند. در همین راستا اقدامات مطلوبی در شرکت بازرگانی دولتی انجام گرفته تا بیش از گذشته شاهد توسعه نانواهای آزادپز باشیم. چراکه مردم به نان تولیدی با کیفیت آنها اقبال نشان می دهند، البته این اقبال به مفهوم این نیست که آنها بی مهابا قیمت را افزایش دهند.

علیخانی گفت: قیمت با توجه به کیفیت در این نانوایی ها، کاملا معقول است و به صراحت می توان گفت که فرمول جادویی رقابت، کار خود را در این زمینه صورت داده است. بنابراین اگر بتوان نانوایی های آزادپز را توسعه داد، ناخوآگاه آنها به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت می روند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: به هرحال، بسته هدفمند کردن یارانه ها در موضوع گندم، آرد و نان نیاز به حک و اصلاح دیگری دارد که بتوان این بسته را نهایی کرد.