به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مجموع کل درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در پنج ماهه اول امسال به بالغ بر ۱۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده، این درحالی است که این رقم در مدت مشابه در سال ۹۰ در حدود ۱۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

با وجود افزایش ۲۳ درصدی درآمدهای عمومی دولت در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲.۴ درصد عدم تحقق در این درآمدها وجود دارد.

رقم درآمدهای عمومی مصوب بودجه ای سال ۹۱ بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد ریال است که رقم عملکرد پنج ماهه ابتدای سال ۲۹.۳ درصد از آن را شامل می‌شود درحالی که باید در این مدت ۴۱.۶۷ درصد محقق می شد.

از میان اجزای درآمدهای عمومی دولت شامل مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای غیرمستقیم و سایر درآمدها، جزء آخر بیشترین رشد را نسبت به سال گذشته و نیز بیشترین عدم تحقق را داراست.