به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبرآنلاین، این درحالی است که آمارها حکایت از کاهش مصرف در بخش بنزین معمولی و بنزین سوپر در کشور در همین مدت مذکور دارد.

طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در هفته گذشته افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ۷۶۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن(۵۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر)، ۲۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، معادل ۴۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز دوشنبه(۱۳ آذر) با ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه(۱۷ آذر) با ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر اختصاص دارد.

همچنین میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در هفته گذشته بر خلاف روند کاهشی هفته های گذشته، با افزایش حجم سفرهای برون شهری همزمان با تعطیلات آلودگی هوا ۴.۵ درصد افزایش یافت اما با این وجود همچنان کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در روز باقی ماند.

در فاصله روزهای یازدهم تا هفدهم آذر امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که هفته پیش از آن به ۵۷.۱ میلیون لیتر رسیده بود، با ۲.۶ میلیون لیتر افزایش به ۵۹.۷ میلیون لیتر رسید.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ۱۷ آذر امسال به ۴۱۸ میلیون لیتر رسید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن(۳۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر(معادل ۴.۵ درصد) افزایش نشان می دهد.

بیشترین مصرف بنزین کشور در هفته گذشته مربوط به روز پنج شنبه(۱۶ آذر) با ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه(۱۷ آذر) با ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته با ۹۲ میلیون لیتر، ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر(معادل ۶.۶ درصد) کاهش یافته است.

میانگین روزانه مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته (۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، ۲۰۰ هزار لیتر، معادل ۰.۹ درصد کاهش یافته است.