به گزارش افکار، مدیریت شعب این بانک در استان ایلام توانست در میان ۲۵ سازمان مورد ارزیابی در استان در سال ۹۰، از لحاظ سطح رضایتمندی مشتریان، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، این ارزیابی از سوی استانداری ایلام صورت گرفته است که طبق آن کارکنان بانک ملت استان توانسته اند با رفتار مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، نام خود در در میان سه سازمان برتر ثبت کنند.