به گزارش افکار، در راستای انجام پروژه سنجش رضایت مشتریان، برخی از پاسخ دهندگان نسبت به انتخاب طرح انگیزشی( شرکت در قرعه کشی کارت هدیه) اقدام کردند که با هماهنگی های انجام شده، وجوه مذکور به حساب آنان واریز شد.

بر اساس این گزارش، شماره مشتری آن دسته از مشتریان بانک ملت که در طرح سنجش دوره زمستان ۹۰، گزینه شرکت در قرعه کشی کارت هدیه را انتخاب کرده و در قرعه کشی مذکور به عنوان برنده انتخاب شده اند، در بخش جوایز مشتریان سامانه سنجش رضایت مشتریان در سایت اینترنتی این بانک قابل رویت است.

بر این اساس، معادل ریالی کارت هدیه مذکور در روز ۱۴ آذرماه سال جاری به حساب برندگان واریز شده است.