به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات شهید آیت، ملت، شهید دیالمه، شهید قندی، شهید مطهری، شهید رمضانی، شهید بهشتی، شهید نصراللهی، نبوت و مهدیه از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت ودر مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸، ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴ در محدوده بزرگراه یادگار امام، ایثار شمالی، ایثار ۱ الی ۴، البرز و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹، ۲۲۳۹ در محدوده خیابانهای شهید برادران سلیمانی شرقی، اشکستان پور و در مرکز مخابرات شهید نصرآبادی در استان البرز با پیش شماره ۳۲۲۰ الی ۳۲۲۸ در محدوده خیابانهای بهشتی، انگوران و حصار به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال میشود.