به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، پنج کشور فوق‌ در مجموع ۲۱ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار از واردات به کشور را به خود اختصاص دادند. در این مدت هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار کالا از امارات، پنج میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار از چین، سه میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار از ترکیه، سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار از کره‌جنوبی و دو میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار از سوئیس وارد کشور شده است.

در هشت ماهه سال جاری ارزش واردات از کشور امارات ۴۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که واردات از کشورهای چین، ترکیه، کرهجنوبی و سوئیس به ترتیب ۱۴، ۶۰، ۷ و ۳۲ درصد افزایش نشان میدهد.