بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دیماه امسال را ۱۰.۸ درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۸۳(۳۵۹ قلم کالا و خدمات) در دی ماه ۱۳۸۹ را اعلام کرد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۵.۸ درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد است.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۱۰.۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹.۹ درصد و در خردادماه ۹.۴ درصد، در تیرماه ۹.۱ درصد، در مردادماه ۸.۸ درصد، در شهریورماه ۹.۹ درصد، در مهر ماه ۹.۲ درصد، شهریورماه ۸.۹ درصد، در مهرماه ۹.۲ درصد، آبان ماه امسال ۹.۷ درصد و آذرماه ۱۰.۱ درصد گزارش شده است.

بررسی وضعیت نرخ تورم در ۷۳ سال گذشته نشان میدهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. نرخ تورم تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ که در پی شکست طرح تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد، همچنان در سکوی اول از لحاظ بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.