به گزارش افکار ، غلامرضا علوی مدیرعامل شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو بابیان این مطلب اظهار داشت : به تازگی قراردادی به ارزش ۹۰۰ هزار یورو با شرکت جوشکنوز ترکیه امضا کرده ایم که براساس آن قالب های بدنه یکی از محصولات جدید رنو که درترکیه تولید می شودتا پایان امسال به این شرکت تحویل داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: یش از این قراردادی به ارزش دو میلیون و صدهزاریورو میان شرکت قالب های صنعتی ایران و این شرکت ترکیه ای منعقد شده بودکه قالب های مختلف مورد نیاز قطعات خودرو به این کشور صادر شد.

علوی گفت: توانمندی شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در طراحی و تولید قالب قطعات خودرو براساس استانداردهای جهانی موجب شده است تا این شرکت مهم ترکیه ای شماری از قالب های مورد نیاز خود را به این شرکت سفارش دهد.

علوی در همین حال ابراز امیدواری کرد که روند همکاری شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو با شرکت جوشکنوز ترکیه توسعه خواهد یافت .