به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، بانک مرکزی چند ماهی است در اعلام نرخ تورم، به طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است، اما محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به حدود ۳۶ درصد رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۸۳ در آبان ماه ۱۳۹۱ نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه ۱۳۹۱ به عدد ۲/۳۸۱ رسید.

این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه ۱۳۹۰ عدد ۲/۳۸۱ بوده است.

حال اگر نسبت افزایش عدد شاخص ۳۸۱.۲ در آبان ماه ۹۱ را با عدد شاخص ۳۸۱.۲ در آبان ماه ۹۰ درصد محاسبه کنیم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۶ درصد می‌شود.

در همین حال، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۰ را معادل ۱/۲۶درصد اعلام کرده است.