به گزارش افکار، در راستاي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانک پارسيان به عنوان يکي از بانک هاي عامل،نسبت به فروش ۳،۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزي ج.ا.ا از تاريخ ۲۵ آذر ماه سال جاري تا پايان وقت اداري روز ۳۰ آذرماه اقدام مي نمايد .
اين اوراق يکساله با نرخ سود علي الحساب سالانه ۲۰ درصد و معاف از ماليات است، نرخ سود بازخريد اوراق قبل از سررسيد ۱۹.۷۵ درصد سالانه و مقاطع پرداخت سودهاي علي الحساب هر سه ماه يکبار مي باشد . همچنين اين اوراق قابليت معامله در بورس اوراق بهادار را نيز داراست. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را در سررسيد آن، بانک مرکزي ج.ا.ا تضمين نموده است.