به گزارشافکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس آمارهای موجود، قیمت دسترسی به اینترنت در ایران تا پیش از این مصوبه رقمی حدود ۱۰ برابر کشورهای همسایه بوده و با توجه به فراگیر شدن اینترنت در دنیا و پیشرفت تکنولوژیهای مرتبط، این افزایش قیمت در مقایسه با دیگر کشورها نیز کم سابقه به نظر می رسد.