افکارنیوز گروه اقتصادی:

به نظر شما سلامت اقتصادی در کدام یک از دستگاه ها بیشتر است؟ در کدام نهاد بیشتر تخلف مالی صورت می گیرد؟ برنامه اقتصادی پایش که یکشنبه شبها روی آنتن شبکه یک سیما می رود، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد سئوالی را در برنامه مطرح کرده و از مردم خواسته تا نطرات خود را در مورد سلامت مالی ۴ دستگاه بیان کنند.

سئوال به این شکل مطرح شد: به نظرشما سلامت اقتصادی کدام یک از این دستگاه ها بالاتراست؟ ۱ - بانکهای دولتی ۲ - بیمارستانهای دولتی ۳ - دادسراها ۴ - شهرداری ها

اگر طور دیگری به این سئوال نگاه کنیم متوجه می شویم که بعد دیگر آن این است که نهادی که کمترین رای را به خود اختصاص دهد، از نظر مردم دارای بیشترین فساد مالی است.بر اساس نظرسنجی برنامه اخیر بر پایه رای مردم، بیمارستان‌های دولتی از نظر سلامت اقتصادی در رتبه نخست قرار گرفتند.

در این نظرسنجی ۷۰۳۱۳ نفر شرکت کردند و ۵۶ درصد به بیمارستان‌های دولتی، ۲۲درصد به دادسراها، ۱۵ درصد به بانک ها و تنها ۷ درصد به شهرداری ها رای دادند.