به گزارش افکار، دکتر حبیب الله دهمرده در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان با تاکید بر این نکته که طرح های مهم و اشتغالزا را باید در اولویت اعطای تسهیلات قرار داد، تاکید کرد: حمایت بانک های عامل از طرح های اشتغالزا در موفقیت آنها تاثیر بسزایی دارد که خوشبختانه بانک ملت در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است.
وی از دکتر علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت و دست اندرکاران این بانک در استان لرستان به دلیل عملکرد موثر در زمینه اشتغالزایی استان سپاسگزاری کرد.
همچنین معاون اداری مالی دادگستری استان لرستان با ارسال لوح سپاسی، همکاری و مساعدت بانک ملت را در زمینه اعطای به موقع تسهیلات کارت اعتباری "داد"به کارکنان دادگستری استان و ارائه خدمات مطلوب و متنوع به مردم مورد ستایش قرار داد.