به گزارش افکار سيد كاظم ميركاظمي وزير نفت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به تأثير مثبت هدفمندسازي يارانه ها در مصرف حامل هاي انرژي تصريح كرد: مسلماً اگر ميزان مصرف سوخت به روال گذشته و مصرف بالاي ۱۰۰ ميليون ليتري ادامه پيدا مي كرد كشور با مشكل اساسي در زمينه حامل هاي انرژي روبرو مي شد.

وی با تشکر از همراهی خوب آحاد مردم در زمینه مدیریت مصرف سوخت تصریح کرد: با صرفه جویی و درست مصرف کردن بنزین سرانه درآمد مردم افزایش خواهد یافت.

وزير نفت با تأكيد بر اينكه هدفمندسازي يارانه ها، حذف يارانه ها نمي باشد اظهار داشت: خوشبختانه با همكاري و مديريت صحيح مردم تاكنون مشكل خاصي مبني بر تهيه حامل هاي سوخت نداشته ايم