به گزارش ایکو پرس داود خسروي مديرتوليد تندر۹۰ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت : برنامه ريزي منسجم و مدون جهت بهبود مستمر و رسيدن به اهداف تعين شده محصول دردست اجرا مي باشد.خسروی ادامه داد: درحال حاضر روزانه ۶۰ دستگاه تندر در ایران خودرو تولید می شود که بزودی به ۹۵ دستگاه خواهد رسید.
وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری حدود۲۰ هزار دستگاه تندر ۹۰ تولید می شود که تاکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه از این خودرو تولید و روانه بازار شده است.

مدیر تولید تندر یادآور شد: ایران خودرو در سال گذشته حدود ۷هزار ۸۰۰دستگاه تندر تولید کرد.
وی درخصوص مدل فیس لیفت تندر۹۰ گفت: هماهنگی های اولیه در این خصوص صورت گرفته است و در صورت توافق نهایی مدیریت ارشد ایران خودرو و مدیرعامل رنو شرایط تولید تندر فیس لیفت فراهم است.

خسروي با اشاره به اينکه در کنار خودرو تندر ۹۰تک سوز مدل دو گانه سوز آن نيز توليد مي شود گفت: توليد تندر دوگانه سوز در مدل هاي E۱وE۲ در ايران خودرو شروع شده ودرحال حاضر ۲۰ درصدتوليدات جاري اين محصول بصورت دوگانه سوز توليد مي شود.