به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، عادل آذر درباره وضعیت بررسی عملکرد اشتغال زایی استانها در سال جاری از سوی مرکز آمار ایران، گفت: ما همچنان به طرح استاندارد نیروی کار که نرخ بیکاری بر پایه آن محاسبه و اعلام می شود، در سطح ملی و استانی، ادامه می دهیم.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه به اعلام نرخهای بیکاری فصلی برای تمام استانهای کشور وفاداریم، اظهار داشت: تاکنون در قالب شورای عالی آمار نیز برخی همکاری‌ها از مرکز آمار خواسته شد که انجام دادیم.

آذر خاطر نشان کرد: با این حال، بحثبه این شکل نبوده که بخواهیم ماموریت جدیدی در حوزه محاسبه نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم.

وی درباره بیان برخی آمارها درباره عملکرد استانها در طول دوره های مشخص یکساله به نحوی که برخی گزارشها از سوی مرکز آمار ایران در شورای عالی اشتغال مبنی بر عملکرد یکساله استانها در قبل ارائه شده است، تاکید کرد: اگر بخواهیم به این صورت عمل کنیم، از طرح آمارگیری نیروی کار خارج خواهیم شد.

رئیس مرکز آمار ایران، بیان داشت: ما ورودی های سال به سال را از فصلی به فصل سال آینده مقایسه و اعلام می کنیم و آمارها در این بخش موجود است. به گفته آذر، غیر از طرح آمارگیری نیروی کار هیچگونه بررسی و آماردهی دیگری در حوزه بازار کار کشور انجام نمی شود و قراری هم در این زمینه وجود ندارد.