به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، طاهر شه حامد را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.

همچنین وزیر صنعت، معدن وتجارت، یدالله فضل الهی را به سمت مدیر کل امور اداری و پژمان قربانی را به سمت مدیر کل امور پشتیبانی و مهندسی تعیین کرد.

غضنفری در احکامی جداگانه دیگری، محمد صادق مفتح و حسن راد مرد را به عنوان اعضای غیر موظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و علیرضا شجاعی به سمت عضو غیر موظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.