به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، توزیع انواع روغن با بسته‌بندی فلزی در بازار کاهش یافته و در صورت عرضه با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه می‌شود.

بنابراین گزارش، حلب ۵ کیلویی روغن ۲۲ هزار تومان و حلب ۱۶ کیلویی ۶۰ هزار تومان در بازار عمده‌فروشی خیابان مولوی تهران عرضه می‌شود.

به گزارش فارس و براساس مصوبه سازمان حمایت روغن حلب ۵ کیلویی باید به قیمت ۱۷۷۵۰ تومان و روغن ۱۶ کیلویی باید به قیمت ۴۸۷۵۰ تومان عرضه شود.