به گزارش افکار، اعضای باشگاه مشتریان این بانک تا روز ۱۵ دی ماه ۹۱ فرصت دارند تا نسبت به ارسال فایل عکس های خود بر اساس مفاد آیین نامه و فراخوان مسابقه به دبیرخانه مسابقه به نشانی الکترونیک photo. club @ bankmellat. irاقدام کنند.
بر اساس این گزارش، عکسهای دریافتی در مرحله اول از سوی هیأت داوران مورد داوری قرار گرفته، ۵۰ عکس در هر موضوع(بدون درج نام صاحب اثر) جهت داوری مرحله دوم روی سایت باشگاه قرار داده خوهد شد و پس از آن، اعضای باشگاه می توانند با آرای خود عکس های برتر در هر عنوان را مشخص کنند.
بر این اساس، اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت می توانند به منظور آگاهی از گاهنامه و جوایز ارزنده مسابقه و سایر جزییات مرتبط، روی بنر مربوطه در صفحه اصلی سایت این باشگاه کلیک کرده فراخوان مسابقه را دریافت کنند.
این گزارش حاکی است، نفرات اول هر موضوع عکاسی ۲۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۱۵ میلیون ریال، نفرات سوم ۱۰ میلیون ریال، نفرات چهارم ۸ میلیون ریال، نفرات پنجم ۷ میلیون ریال، نفرات ششم ۶ میلیون ریال، نفرات هفتم ۵ میلیون ریال، نفرات هشتم ۴ میلیون ریال، نفرات نهم ۳ میلیون ریال و نفرات دهم ۲ میلیون ریال به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.
در عین حال به ۴۰ اثر باقیمانده در هر موضوع که به مرحله دوم راه پیدا کنند مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به عنوان جایزه اعطا خواهد شد.