به گزارش افکار، باجه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در محل بیمارستان امام علی(ع) تحت نظارت شعبه امیرالمومنین این شهرستان، ارائه خدمات به کارکنان و مراجعه کنندگان به بیمارستان را شروع کرد.
بر اساس این گزارش، بیمارستان امام علی(ع) از بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که با دو هزار نفر پرسنل، به ارائه انواع خدمات پزشکی به بیماران می پردازد.