افکار نیوز: یکی از جدی ترین مشکلات این صنعت این است که شکر تولید شده کارخانجات آن توسط دولت خریداری نمی شود و به جای آن شکر از کشورهای خارجی وارد کشور می شود چرا که به گفته دولت هزینه واردات شکر بسیار کمتر از هزینه خرید آن از شرکتهای داخلی است به همین دلیل اکنون وضعیت به گونه ای است که طبق آخرین آمار ۱۳ هزار تن شکر در انبارهای تولید شرکتهای تولید شکر در خوزستان بدون استفاده باقیمانده و این شرکتها در انتظار نگاه دولت برای خرید این شکرها هستند.
در دومین سفر هیئت دولت به استان خوزستان رئیس جمهور قول خرید این میزان شکر از کارخانجات تولید آن در استان خوزستان را داد اما ظاهرا این وعده تا به امروز محقق نشده یا اینکه تنها بخش اندکی از آن محقق شده است به همین دلیل مشکلات این کارخانجات همچنان به قوت خود باقی مانده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس که به شدت پیگیر حل مشکل کارخانجات تولید شکر خوزستان بوده است در این خصوص گفت: اکنون ۲۳ هزار نفر در این کارخانجات مشغول بکار هستند و اگر این صنایع به هر دلیلی نتوانند به حیات تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند وضعیتی فاجعه بار در استان خوزستان رخ می دهد به همین دلیل این نیاز به شدت احساس می شود که دولت در قبال این صنایع نیشکر خوزستان با احساس مسئولیت بیشتری وارد میدان شود.
سیدشریف حسینی افزود: در مدت اخیر به علت اینکه شکر تولیدی کارخانجات شکر خوزستان توسط دولت خریداری نشده است این واحدهای تولیدی با وضعیتی بحرانی و ترحم برانگیز مواجه شده اند به گونه ای که در اغلب موارد کارکنان این واحدها مدت شش ماه حقوق عقب افتاده دارند.