حسين كاخكي اظهار داشت : طي ۴ ماه نخست سال جاري ۱۶ هزار و ۲۹۸ دستگاه خودرو به ارزش ۳۱۷ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۵۹۶ دلار وارد كشور شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۴۰ درصد و از لحاظ ارزش ۱۳۶ درصد افزايش نشان ميدهد كه اين آمار مربوط به واردات قطعي خودروهاي سواري است.
به گزارش فارس، وی در مورد فرمایش مقام معظم رهبری درباره تعرفه واردات خودرو گفت: ایشان در دیدار با کارکنان ایران‌خودرو در ابتدای سال جاری به بحثکاهش تعرفه واردات خودرو از۹۰ به ۷۰ درصد اشاره کردند که آن را به صلاح ندانسته و معتقد بودند باید از تولید و اشتغال داخل حمایت مؤثر صورت گیرد.
کاخکی افزود: در حال حاضر تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد اعمال می‌شود که در قانون بودجه ابتدا این رقم به ۷۰ درصد کاهش یافته بود، اما دوباره به ۹۰ درصد برگشت.
وی در مورد میزان واردات خودرو در سال جاری گفت: ثبت سفارش واردات قبل از سال صورت گرفته و طبق قانون تا ۶ ماه حق واردات خودرو به وسیله ثبت سفارش وجود دارد.
بر اساس این گزارش سال گذشته بحران مالی جهان، فعالیتهای اقتصادی تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و مبادلات اقتصادی را با رکود مواجه کرده بود، بر این اساس شاید رشد ۱۴۰ درصدی واردات خودرو به کشور بی ارتباط با نشانه های کاهش آثار بحران دنیا در سال جدید نباشد. در عین حال اخبار و انتقادات توقف ثبت سفارش واردات خودرو در سال جدید نیز شاید بی‌ارتباط با رشد چشمگیر واردات در ماه‌های نخست سال جاری نباشد.