کارگروه ویژه دولت که بنا به درخواست وزارت بازرگانی مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی برنج تشکیل جلسه داد، با افزایش ۵۰ تومانی قیمت خرید تضمینی برنج در هر کیلوگرم برای واریته های مختلف را به تصویب رساند.
قرار است مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی برنج ظرف یک یا دو روز آینده از سوی دولت ابلاغ شود.

کشاورزان مابه التفاوت می‌گیرند

به گزارش مهر، معاون هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: تصمیمات خوبی در کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی برنج مبنی بر افزایش قیمت به تصویب رسید و امید می رود که ظرف روزهای آینده از سوی دولت ابلاغ شود.

فریدون احمدی افزود: با توجه به اینکه خرید تضمینی برنج از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده، برنج تحویلی از سوی کشاورزان به قیمت مصوب آبان ماه سال ۸۸ خریداری شده است، اما هر زمان که این مصوبه ابلاغ شود، به طور قطع قیمتهای جدید لحاظ خواهد شد، ضمن اینکه کشاورزانی که در روزهای قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به تحویل برنج تولیدی خود اقدام کرده باشند، پس از ابلاغ مابه التفاوت افزایش قیمت را دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی برنج نیز از سوی دولت تامین خواهد شد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: جلسات مشترک وزارت بازرگانی با نمایندگان استانهای شمالی در مجلس شورای اسلامی نتایج بسیار مطلوبی را به بار آورد، ضمن اینکه وزارت بازرگانی مراقبتهای لازم را به عمل خواهد آورد تا درخواست نمایندگان در جلسات مشترک، به خوبی پیاده سازی و اجرا شود.

نماینده ویژه برای پیگیری مصوبات

احمدی گفت: سایر مصوبات جلسه مشترک وزارت بازرگانی با نمایندگان استانهای شمالی و استانداران این استانها، در حال پیگیری و انجام است. در این راستا مباحثمرتبط با وزارت بهداشت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در قالب نامه نگاریهای انجام شده در حال پیگیری است.

وی افزود: بر این اساس، نماینده ویژه ای برای پیگیری مصوبات این جلسات از سوی مدیر امور استانهای وزارت بازرگانی تعیین شده است تا اجرای مصوبات را پیگیری و گزارشات هفتگی آن را به نمایندگان مجلس و وزیر بازرگانی ارایه دهد.

به گفته معاون هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزیر بازرگانی، توافقات انجام شده در این جلسه مشترک، نوع جدیدی از تعامل سازنده با نمایندگان مجلس را برای وزارت بازرگانی به ارمغان آورده است تا در نهایت بتوان در حمایت و کمک به مردم و کشاورزان، با جدیت مباحثرا تصویب و به اجرا درآورد.

لیست قیمتهای جدید

براساس قیمتهای تعیین شده برای خرید تضمینی برنج در مصوبه اخیر دولت، گروه نخست شامل برنجهای نور، خزر، شفق، ساحل، شیرودی و تابش به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۴۰۰ تومان، گروه دوم شامل برنجهای زاینده رود، کوهرنگ و سپید رود به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۲۵۰ تومان، گروه سوم شامل برنجهای نعمت، ندا، آذر و صالح به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۱۰۰ تومان و گروه چهارم هم شامل برنج های آمل ۲ و ۳، یاسوج و هراز است که به قیمت پایه هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.