ولی اسماعیلی با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از تهیه طرح استیضاح وزیر بازرگانی استیضاح کنندگان با وزیر برگزار کردند که در آن جلسه قول هایی برای همکاری و رفع مشکل کشاورزان داده شد.

به گزارش مهر، وی گفت: طبق شرطی که برای وزیر و ادامه پیگیری استیضاح گذاشته بودیم قرار شد ظرف یک هفته تا ۱۰ روز پول کشاورزان به حساب آنان واریز شده و دیگر مشکلات حل و فصل شود.

اسماعیلی گفت: وزیر بازرگانی در مدت تعیین شده به وعده های داده شده عمل کرد بنابراین استیضاح کنندگان موضوع پیگیری طرح استیضاح را متوقف کردند.

نماینده گرمی ابراز امیدواری کرد: مسئولان مربوطه پیش از آنکه مجلس آنان را تحت فشار قرار دهد و از آنان بخواهد به مسئولیت خود عمل کنند، به مسئولیت های خود عمل کنند.