با مجوز وزارتخانه های مسئول و دستگاههای ناظر و نیز انجام عملیات ثبت سفارش از سوی وزارت بازرگانی، در ۴ ماهه ابتدایی سالجاری ۳۲۲ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۵۲۶ کیلوگرم برنج به ارزش ریالی بیش از ۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال و ارزش دلاری ۲۶۴ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۵۲ دلار وارد کشور شده است.

به گزارش مهر، این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات برنج ۵۳۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۸۸ کیلوگرم به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال و ارزش دلاری ۴۴۸ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۴۱ دلار بوده است.

همچنین در ۴ ماهه ابتدای امسال، برنجهای وارداتی به کشور به ترتیب میزان وزنی از کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و ایالات متحده آمریکا وارد ایران شده، این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، برنج وارداتی به کشور به ترتیب از امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و بحرین وارد شده است.

میزان واردات برنج ایران از ایالات متحده آمریکا در چهارماهه اول امسال ۴۰ هزار کیلوگرم بوده است.

واردات گندم در چهارماهه اول امسال

آمارهای موجود درباره واردات گندم در ۴ ماهه ابتدای سال ۸۹ نشان می دهد که میزان ۶۹۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۷۰۸ کیلوگرم گندم به ارزش ریالی یکهزار و ۵۵۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۱۸۰ ریال و ارزش دلاری ۱۵۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۹۸۵ دلار وارد کشور شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، آمار واردات گندم ۲ هزار و ۷۰۱ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۸۳ کیلوگرم به ترتیب به ارزش ریالی و دلاری ۶ هزار و ۶۴۵ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۱۴ ریال و ارزش ارزی ۶۷۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۴۹ دلار بوده است.

در سالجاری کشورهای امارات متحده عربی، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان و هلند به ترتیب در ردیف ۵ کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند؛ در حالی که سال گذشته ۵ کشور عمده صادرکننده گندم به ایران را آلمان، امارات متحده عربی، کانادا، سوئیس و استرالیا به ترتیب در ردیف ۵ کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند.