به گزارش افکارنیوز به نقل از خبر آنلاین، از این رو نشریه نیوجاب نیویو برای کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند رشته هایی پیشنهاد کرده که می تواند در بازار کار پولساز باشد. قبولی در این رشتهها چندان سخت نیست و آینده شغلی خوبی نیز در انتظار دانشجویانش وجود دارد