به گزارش افکار ، اوراق مشارکت بانک مرکزی به مدت ۵ روز کاری از سوی شعب منتخب در سراسر کشور عرضه میشود. سود علیالحساب این اوراق ۲۰ درصد در سال بوده که طی مقاطع سه ماهه در شعب فروشنده پرداخت میشود. اوراق مذکور یکساله و معاف از مالیات بوده و قابل بازخرید در شعب فروشنده اوراق است. نرخ بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی ۷۵/۱۹ درصد خواهد بود .

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شعب فروشنده اوراق مشارکت می توانند به پایگاه اینترنتی این بانک به نشانیwww. tejaratbank. ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.