واریز تدریجی یارانه نقدی ۸۹ هزار تومانی به ازای هر نفر مربوط به ماههای اسفند امسال و فروردین سال آینده به حساب سرپرست خانوادهها از امروز آغاز شده است.

به گزارش اکونیوز، این در حالی است که برداشت از این حسابها فعلاً امکان پذیر نیست و شنیده ها حاکی از این است که این یارانه ها از ۲۸ بهمن ماه قابل برداشت خواهد بود.

پیش از این محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درگفت‌وگویی از واریز مرحله دوم یارانه‌ها تا قبل از ۲۸ بهمن ماه خبر داده بود.
برپایه این گزارش، در مرحله دوم واریز یارانههای نقدی علاوه بر واریز یارانه ماهانه برای هر نفر ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، یارانه نان هرنفر نیز به مبلغ ۴ هزار تومان به صورت همزمان واریز میشود.