به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، غلامحسین شافعی نایب رئیس اتاق ایران گفته است افزایش نرخ ارز به دلیل چند نرخی بودن ارز و وجود تحریم های خارجی است؛ سیاست چندنرخی بودن ارز در نظام پولی و بانکی کشور مایه فساد در اقتصاد است.