به گزارش افکار، با موافقت و مجوز بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران، اوراق گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (عام) توسط تمامي شعب بانک پارسيان از روز شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱ به مدت ۴ روز کاري عرضه خواهد شد.

این اوراق دو ساله، با نام، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات و با سود علی الحساب سالانه ۲۰ درصد می باشد که سود آن به صورت روز شمار محاسبه و درپایان هرماه پرداخت می شود.

بانک پارسيان به پشتوانه و اعتماد مشتريان و رعايت اصل مشتري مداري و تکريم ارباب رجوع، پس از يک دهه فعاليت خود توانسته است علاوه بر کسب موفقيت هاي چشمگير، بيش از پيش در عرصه هاي مختلف پولي و بانکي حضوري موثر و فعال داشته باشد.