به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از چارتر ۹۷، ایران ۱۰۰ درصد سهام بانک متعلق به خود را در شهر مینسک بلاروس، علیرغم تحریمهای آمریکا، طی ۴ معامله به فروش رساند.

بر اساس این گزارش، این بانک با نام «اُنربانک» امروز، ۲۲ ژانویه، در بورس بلاروس به فروش رسید.

۱۵ میلیون سهم اُنربانک به قیمت ۵.۱ میلیون یورو فروخته شد. سهام این بانک ۲۵.۹ درصد بیش از ارزش اسمی آن فروخته شده است.

به نوشته پایگاه خبری بیزینس نیوز، خریدار این بانک، یک سازمان غیربانکی است که از طریق مشارکت دادن سرمایه‌های سرمایه‌گذاران اروپایی، اقدام به این خرید کرده‌است.

اُنربانک، در اکتبر سال ۲۰۰۹، از طریق سرمایهگذاری خارجی ۱۰۰ درصدی، تاسیس شد. سهامداران این بانک، ۳ بانک ایرانی رفاه کارگران، صادرات و توسعه صادرات بودند. در آگوست ۲۰۱۰، وزارت دارایی آمریکا این بانک را به علت وابستگی به نظام بانکی ایران، تحت تحریمهای یکجانبه قرار داد.