به گزارش افکار، مدیریت شعب استان خراسان جنوبی با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان را به سامانه محب مجهز کرد.

بانک ملت استان اردبیل هم در راستای جذب و افزایش منابع، گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین ارائه خدمات بهینه به مشتریان ارزنده، سامانه محب را در شهرداری منطقه دو نصب و راه اندازی کرد.

با راه اندازی این سامانه ها، از این پس مدیریت حساب های بانکی متمرکز این مشتریان در بانک ملت با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.