به گزارش افکار ، مدیریت شعب استان مازندران با هدف توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در میان اقشار مختلف جامعه، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه تمام پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه شهید اسماعیلی ساری اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، تمامی متقاضیان می توانند پس از اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خود در شعب بانک ملت، از طریق پایانه های پرداخت الکترونیک منصوب در تلمبه های جایگاه سوختگیری ، وجه مورد نظر را از حساب الکترونیک خود پرداخت کنند.