به گزارش افکار، در هفتمین همایش مدیریت سبز کشور، دارا غزنوی مدیرعامل شرکت سایپا لجستیک، برگزاری این همایش را موجب افزایش فرهنگ سازی در زمینه حفاظت و سیانت از محیط زیست در حوزه های فردی،
اجتماعی و صنعتی در سطح ملی و بین المللی دانست.

وی افزود: از جمله اقداماتی که در ارزیابی و داوری جهت کسب تندیس و لوح تقدیر مدیریت سبز کشور در حوزه های زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است، می توان به بهینه سازی مصرف حامل های انرژی، کاهش تولید پسماند بر اساس برنامه اصلاحی ارائه شده به محیط زیست جهت بازسازی پایانه مرکزی، بهبود نظام نت واگن ها و استفاده از فن آوری های پاک و سازگار با محیط زیست در افزایش حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای، توسط این شرکت، اشاره نمود.

با کسب تندیس و لوح تقدیر مدیریت سبز کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست توسط شرکت سایپا لجستیک و در راستای نیل به اهداف عالیه گروه خودروسازی سایپا، این شرکت توانست به سهم خود، به شعار غرور آفرین" سایپا دوستدار محیط زیست "، جامه عمل بپوشاند.